Merge pull request #891 from kupsch/remove-muldivfuncs
[dyninst.git] / external / rose / rose-compat.h
1 #if !defined(ROSE_ENUMS_H)
2 #define ROSE_ENUMS_H
3
4 enum VariantT {
5     V_SgName = 489,
6     V_SgSymbolTable = 629,
7     V_SgPragma = 573,
8     V_SgModifierNodes = 483,
9     V_SgConstVolatileModifier = 310,
10     V_SgStorageModifier = 620,
11     V_SgAccessModifier = 1,
12     V_SgFunctionModifier = 391,
13     V_SgUPC_AccessModifier = 708,
14     V_SgLinkageModifier = 457,
15     V_SgSpecialFunctionModifier = 613,
16     V_SgTypeModifier = 682,
17     V_SgElaboratedTypeModifier = 343,
18     V_SgBaseClassModifier = 266,
19     V_SgDeclarationModifier = 320,
20     V_SgOpenclAccessModeModifier = 557,
21     V_SgModifier = 482,
22     V_Sg_File_Info = 793,
23     V_SgSourceFile = 606,
24     V_SgBinaryComposite = 269,
25     V_SgUnknownFile = 714,
26     V_SgFile = 373,
27     V_SgFileList = 374,
28     V_SgDirectory = 335,
29     V_SgDirectoryList = 336,
30     V_SgProject = 578,
31     V_SgOptions = 559,
32     V_SgUnparse_Info = 716,
33     V_SgFuncDecl_attr = 386,
34     V_SgClassDecl_attr = 285,
35     V_SgTypedefSeq = 705,
36     V_SgFunctionParameterTypeList = 394,
37     V_SgTemplateParameter = 653,
38     V_SgTemplateArgument = 630,
39     V_SgTemplateParameterList = 655,
40     V_SgTemplateArgumentList = 631,
41     V_SgBitAttribute = 272,
42     V_SgAttribute = 261,
43     V_SgExpBaseClass = 265,
44     V_SgBaseClass = 264,
45     V_SgUndirectedGraphEdge = 712,
46     V_SgDirectedGraphEdge = 333,
47     V_SgGraphNode = 406,
48     V_SgGraphEdge = 404,
49     V_SgStringKeyedBidirectionalGraph = 622,
50     V_SgIntKeyedBidirectionalGraph = 428,
51     V_SgBidirectionalGraph = 268,
52     V_SgIncidenceDirectedGraph = 421,
53     V_SgIncidenceUndirectedGraph = 422,
54     V_SgGraph = 403,
55     V_SgGraphNodeList = 407,
56     V_SgGraphEdgeList = 405,
57     V_SgQualifiedName = 582,
58     V_SgNameGroup = 490,
59     V_SgDimensionObject = 331,
60     V_SgDataStatementGroup = 315,
61     V_SgDataStatementObject = 316,
62     V_SgDataStatementValue = 317,
63     V_SgFormatItem = 380,
64     V_SgFormatItemList = 381,
65     V_SgTypeTable = 400,
66     V_SgJavaImportStatementList = 802,
67     V_SgJavaClassDeclarationList = 803,
68     V_SgSupport = 626,
69     V_SgTypeUnknown = 695,
70     V_SgTypeChar = 667,
71     V_SgTypeSignedChar = 689,
72     V_SgTypeUnsignedChar = 697,
73     V_SgTypeShort = 687,
74     V_SgTypeSignedShort = 693,
75     V_SgTypeUnsignedShort = 701,
76     V_SgTypeInt = 678,
77     V_SgTypeSignedInt = 690,
78     V_SgTypeUnsignedInt = 698,
79     V_SgTypeLong = 679,
80     V_SgTypeSignedLong = 691,
81     V_SgTypeUnsignedLong = 699,
82     V_SgTypeVoid = 702,
83     V_SgTypeGlobalVoid = 675,
84     V_SgTypeWchar = 703,
85     V_SgTypeFloat = 674,
86     V_SgTypeDouble = 672,
87     V_SgTypeLongLong = 681,
88     V_SgTypeSignedLongLong = 692,
89     V_SgTypeUnsignedLongLong = 700,
90     V_SgTypeLongDouble = 680,
91     V_SgTypeString = 694,
92     V_SgTypeBool = 666,
93     V_SgTypeMatrix = 683,
94     V_SgTypeTuple = 684,
95     V_SgTypeNullptr = 685,
96     V_SgTypeComplex = 668,
97     V_SgTypeImaginary = 677,
98     V_SgTypeDefault = 669,
99     V_SgPointerMemberType = 570,
100     V_SgReferenceType = 588,
101     V_SgRvalueReferenceType = 595,
102     V_SgDeclType = 322,
103     V_SgTypeOfType = 686,
104     V_SgTypeCAFTeam = 794,
105     V_SgTypeUnsigned128bitInteger = 696,
106     V_SgTypeSigned128bitInteger = 688,
107     V_SgTypeLabel = 671,
108     V_SgJavaParameterizedType = 611,
109     V_SgJavaQualifiedType = 810,
110     V_SgJavaWildcardType = 612,
111     V_SgJavaUnionType = 812,
112     V_SgJavaParameterType = 813,
113     V_SgTemplateType = 657,
114     V_SgEnumType = 361,
115     V_SgTypedefType = 707,
116     V_SgModifierType = 484,
117     V_SgPartialFunctionModifierType = 562,
118     V_SgArrayType = 11,
119     V_SgTypeEllipse = 673,
120     V_SgTypeCrayPointer = 798,
121     V_SgPartialFunctionType = 563,
122     V_SgMemberFunctionType = 474,
123     V_SgFunctionType = 397,
124     V_SgPointerType = 571,
125     V_SgClassType = 290,
126     V_SgNamedType = 491,
127     V_SgQualifiedNameType = 583,
128     V_SgType = 665,
129     V_SgForStatement = 379,
130     V_SgForInitStatement = 378,
131     V_SgCatchStatementSeq = 283,
132     V_SgFunctionParameterList = 392,
133     V_SgCtorInitializerList = 314,
134     V_SgBasicBlock = 267,
135     V_SgGlobal = 401,
136     V_SgIfStmt = 414,
137     V_SgWhileStmt = 789,
138     V_SgDoWhileStmt = 339,
139     V_SgSwitchStatement = 627,
140     V_SgCatchOptionStmt = 282,
141     V_SgFunctionParameterScope = 390,
142     V_SgVariableDefinition = 780,
143     V_SgStmtDeclarationStatement = 616,
144     V_SgEnumDeclaration = 358,
145     V_SgAsmStmt = 238,
146     V_SgFunctionTypeTable = 399,
147     V_SgExprStatement = 370,
148     V_SgLabelStatement = 444,
149     V_SgCaseOptionStmt = 280,
150     V_SgTryStmt = 663,
151     V_SgDefaultOptionStmt = 323,
152     V_SgBreakStmt = 278,
153     V_SgContinueStmt = 313,
154     V_SgReturnStmt = 591,
155     V_SgGotoStatement = 402,
156     V_SgSpawnStmt = 607,
157     V_SgTemplateTypedefDeclaration = 641,
158     V_SgTemplateInstantiationTypedefDeclaration = 652,
159     V_SgTypedefDeclaration = 704,
160     V_SgNullStatement = 508,
161     V_SgVariantStatement = 783,
162     V_SgPragmaDeclaration = 574,
163     V_SgTemplateClassDeclaration = 633,
164     V_SgTemplateMemberFunctionDeclaration = 638,
165     V_SgTemplateFunctionDeclaration = 635,
166     V_SgTemplateVariableDeclaration = 643,
167     V_SgTemplateDeclaration = 632,
168     V_SgVariableDeclaration = 779,
169     V_SgTemplateInstantiationDecl = 647,
170     V_SgTemplateInstantiationDefn = 648,
171     V_SgTemplateInstantiationFunctionDecl = 650,
172     V_SgTemplateInstantiationMemberFunctionDecl = 651,
173     V_SgWithStatement = 786,
174     V_SgPythonGlobalStmt = 580,
175     V_SgPythonPrintStmt = 581,
176     V_SgPassStatement = 564,
177     V_SgAssertStmt = 253,
178     V_SgExecStatement = 366,
179     V_SgProgramHeaderStatement = 577,
180     V_SgProcedureHeaderStatement = 576,
181     V_SgEntryStatement = 357,
182     V_SgFortranNonblockedDo = 385,
183     V_SgInterfaceStatement = 434,
184     V_SgParameterStatement = 561,
185     V_SgCommonBlock = 297,
186     V_SgModuleStatement = 485,
187     V_SgUseStatement = 767,
188     V_SgStopOrPauseStatement = 619,
189     V_SgPrintStatement = 575,
190     V_SgReadStatement = 585,
191     V_SgWriteStatement = 790,
192     V_SgOpenStatement = 558,
193     V_SgCloseStatement = 294,
194     V_SgInquireStatement = 427,
195     V_SgFlushStatement = 376,
196     V_SgBackspaceStatement = 263,
197     V_SgRewindStatement = 592,
198     V_SgEndfileStatement = 355,
199     V_SgWaitStatement = 784,
200     V_SgCAFWithTeamStatement = 795,
201     V_SgFormatStatement = 382,
202     V_SgFortranDo = 383,
203     V_SgForAllStatement = 377,
204     V_SgIOStatement = 411,
205     V_SgMatlabForStatement = 470,
206     V_SgUpcNotifyStatement = 764,
207     V_SgUpcWaitStatement = 766,
208     V_SgUpcBarrierStatement = 757,
209     V_SgUpcFenceStatement = 760,
210     V_SgUpcForAllStatement = 761,
211     V_SgOmpParallelStatement = 520,
212     V_SgOmpSingleStatement = 523,
213     V_SgOmpTaskStatement = 524,
214     V_SgOmpForStatement = 517,
215     V_SgOmpDoStatement = 515,
216     V_SgOmpSectionsStatement = 522,
217     V_SgOmpTargetStatement = 528,
218     V_SgOmpTargetDataStatement = 529,
219     V_SgOmpSimdStatement = 530,
220     V_SgOmpClauseBodyStatement = 513,
221     V_SgOmpAtomicStatement = 510,
222     V_SgOmpMasterStatement = 518,
223     V_SgOmpSectionStatement = 521,
224     V_SgOmpOrderedStatement = 519,
225     V_SgOmpWorkshareStatement = 527,
226     V_SgOmpCriticalStatement = 512,
227     V_SgOmpBodyStatement = 514,
228     V_SgJavaThrowStatement = 608,
229     V_SgJavaForEachStatement = 609,
230     V_SgJavaSynchronizedStatement = 610,
231     V_SgJavaLabelStatement = 445,
232     V_SgJavaImportStatement = 799,
233     V_SgJavaPackageDeclaration = 800,
234     V_SgJavaPackageStatement = 801,
235     V_SgAsyncStmt = 814,
236     V_SgFinishStmt = 815,
237     V_SgAtStmt = 816,
238     V_SgBlockDataStatement = 276,
239     V_SgImplicitStatement = 418,
240     V_SgStatementFunctionStatement = 618,
241     V_SgWhereStatement = 788,
242     V_SgNullifyStatement = 509,
243     V_SgEquivalenceStatement = 364,
244     V_SgDerivedTypeStatement = 327,
245     V_SgAttributeSpecificationStatement = 262,
246     V_SgAllocateStatement = 7,
247     V_SgDeallocateStatement = 319,
248     V_SgContainsStatement = 312,
249     V_SgSequenceStatement = 600,
250     V_SgElseWhereStatement = 352,
251     V_SgArithmeticIfStatement = 10,
252     V_SgAssignStatement = 256,
253     V_SgComputedGotoStatement = 306,
254     V_SgAssignedGotoStatement = 257,
255     V_SgNamelistStatement = 492,
256     V_SgImportStatement = 420,
257     V_SgAssociateStatement = 258,
258     V_SgFortranIncludeLine = 384,
259     V_SgNamespaceDeclarationStatement = 494,
260     V_SgNamespaceAliasDeclarationStatement = 493,
261     V_SgNamespaceDefinitionStatement = 495,
262     V_SgUsingDeclarationStatement = 770,
263     V_SgUsingDirectiveStatement = 771,
264     V_SgTemplateInstantiationDirectiveStatement = 649,
265     V_SgStaticAssertionDeclaration = 615,
266     V_SgTemplateClassDefinition = 645,
267     V_SgTemplateFunctionDefinition = 646,
268     V_SgClassDeclaration = 286,
269     V_SgClassDefinition = 287,
270     V_SgFunctionDefinition = 389,
271     V_SgScopeStatement = 599,
272     V_SgMemberFunctionDeclaration = 471,
273     V_SgFunctionDeclaration = 388,
274     V_SgIncludeDirectiveStatement = 423,
275     V_SgDefineDirectiveStatement = 325,
276     V_SgUndefDirectiveStatement = 711,
277     V_SgIfdefDirectiveStatement = 415,
278     V_SgIfndefDirectiveStatement = 416,
279     V_SgIfDirectiveStatement = 413,
280     V_SgDeadIfDirectiveStatement = 318,
281     V_SgElseDirectiveStatement = 351,
282     V_SgElseifDirectiveStatement = 353,
283     V_SgEndifDirectiveStatement = 356,
284     V_SgLineDirectiveStatement = 455,
285     V_SgWarningDirectiveStatement = 785,
286     V_SgErrorDirectiveStatement = 365,
287     V_SgEmptyDirectiveStatement = 354,
288     V_SgIncludeNextDirectiveStatement = 424,
289     V_SgIdentDirectiveStatement = 412,
290     V_SgLinemarkerDirectiveStatement = 456,
291     V_SgC_PreprocessorDirectiveStatement = 279,
292     V_SgClinkageStartStatement = 293,
293     V_SgClinkageEndStatement = 292,
294     V_SgClinkageDeclarationStatement = 291,
295     V_SgOmpFlushStatement = 516,
296     V_SgOmpBarrierStatement = 511,
297     V_SgOmpTaskwaitStatement = 525,
298     V_SgOmpThreadprivateStatement = 526,
299     V_SgMicrosoftAttributeDeclaration = 476,
300     V_SgDeclarationStatement = 321,
301     V_SgStatement = 614,
302     V_SgVarRefExp = 778,
303     V_SgCompoundLiteralExp = 305,
304     V_SgLabelRefExp = 443,
305     V_SgClassNameRefExp = 288,
306     V_SgFunctionRefExp = 395,
307     V_SgMemberFunctionRefExp = 472,
308     V_SgTemplateFunctionRefExp = 636,
309     V_SgTemplateMemberFunctionRefExp = 639,
310     V_SgSizeOfOp = 603,
311     V_SgAlignOfOp = 604,
312     V_SgNoexceptOp = 502,
313     V_SgJavaInstanceOfOp = 605,
314     V_SgJavaMarkerAnnotation = 806,
315     V_SgJavaSingleMemberAnnotation = 807,
316     V_SgJavaNormalAnnotation = 808,
317     V_SgJavaAnnotation = 805,
318     V_SgJavaTypeExpression = 809,
319     V_SgTypeExpression = 670,
320     V_SgLambdaExp = 450,
321     V_SgUpcLocalsizeofExpression = 762,
322     V_SgUpcBlocksizeofExpression = 758,
323     V_SgUpcElemsizeofExpression = 759,
324     V_SgVarArgStartOp = 777,
325     V_SgVarArgStartOneOperandOp = 776,
326     V_SgVarArgOp = 775,
327     V_SgVarArgEndOp = 774,
328     V_SgVarArgCopyOp = 773,
329     V_SgTypeIdOp = 676,
330     V_SgConditionalExp = 308,
331     V_SgNewExp = 500,
332     V_SgDeleteExp = 326,
333     V_SgThisExp = 658,
334     V_SgSuperExp = 660,
335     V_SgClassExp = 811,
336     V_SgRefExp = 587,
337     V_SgAggregateInitializer = 5,
338     V_SgCompoundInitializer = 304,
339     V_SgConstructorInitializer = 311,
340     V_SgAssignInitializer = 254,
341     V_SgExpressionRoot = 372,
342     V_SgMinusOp = 479,
343     V_SgUnaryAddOp = 709,
344     V_SgNotOp = 504,
345     V_SgPointerDerefExp = 569,
346     V_SgAddressOfOp = 4,
347     V_SgMinusMinusOp = 478,
348     V_SgPlusPlusOp = 566,
349     V_SgBitComplementOp = 273,
350     V_SgRealPartOp = 586,
351     V_SgImagPartOp = 417,
352     V_SgConjugateOp = 309,
353     V_SgCastExp = 281,
354     V_SgThrowOp = 661,
355     V_SgArrowExp = 12,
356     V_SgDotExp = 340,
357     V_SgDotStarOp = 341,
358     V_SgArrowStarOp = 13,
359     V_SgEqualityOp = 363,
360     V_SgLessThanOp = 454,
361     V_SgGreaterThanOp = 409,
362     V_SgNotEqualOp = 503,
363     V_SgLessOrEqualOp = 453,
364     V_SgGreaterOrEqualOp = 408,
365     V_SgAddOp = 3,
366     V_SgSubtractOp = 625,
367     V_SgMultiplyOp = 488,
368     V_SgDivideOp = 338,
369     V_SgIntegerDivideOp = 430,
370     V_SgModOp = 481,
371     V_SgAndOp = 9,
372     V_SgOrOp = 560,
373     V_SgBitXorOp = 275,
374     V_SgBitAndOp = 271,
375     V_SgBitOrOp = 274,
376     V_SgCommaOpExp = 296,
377     V_SgLshiftOp = 466,
378     V_SgRshiftOp = 594,
379     V_SgJavaUnsignedRshiftOp = 597,
380     V_SgPntrArrRefExp = 567,
381     V_SgScopeOp = 598,
382     V_SgAssignOp = 255,
383     V_SgPlusAssignOp = 565,
384     V_SgMinusAssignOp = 477,
385     V_SgAndAssignOp = 8,
386     V_SgIorAssignOp = 439,
387     V_SgMultAssignOp = 487,
388     V_SgDivAssignOp = 337,
389     V_SgModAssignOp = 480,
390     V_SgXorAssignOp = 791,
391     V_SgLshiftAssignOp = 465,
392     V_SgRshiftAssignOp = 593,
393     V_SgJavaUnsignedRshiftAssignOp = 596,
394     V_SgIntegerDivideAssignOp = 431,
395     V_SgExponentiationAssignOp = 368,
396     V_SgConcatenationOp = 307,
397     V_SgNaryComparisonOp = 499,
398     V_SgNaryBooleanOp = 498,
399     V_SgBoolValExp = 277,
400     V_SgStringVal = 623,
401     V_SgShortVal = 602,
402     V_SgCharVal = 284,
403     V_SgUnsignedCharVal = 717,
404     V_SgWcharVal = 787,
405     V_SgUnsignedShortVal = 721,
406     V_SgIntVal = 429,
407     V_SgEnumVal = 362,
408     V_SgUnsignedIntVal = 718,
409     V_SgLongIntVal = 463,
410     V_SgLongLongIntVal = 464,
411     V_SgUnsignedLongLongIntVal = 719,
412     V_SgUnsignedLongVal = 720,
413     V_SgFloatVal = 375,
414     V_SgDoubleVal = 342,
415     V_SgLongDoubleVal = 462,
416     V_SgNullptrValExp = 507,
417     V_SgFunctionParameterRefExp = 393,
418     V_SgTemplateParameterVal = 654,
419     V_SgUpcThreads = 765,
420     V_SgUpcMythread = 763,
421     V_SgComplexVal = 300,
422     V_SgNullExpression = 506,
423     V_SgVariantExpression = 782,
424     V_SgStatementExpression = 617,
425     V_SgAsmOp = 209,
426     V_SgCudaKernelExecConfig = 441,
427     V_SgCudaKernelCallExp = 442,
428     V_SgLambdaRefExp = 451,
429     V_SgTupleExp = 664,
430     V_SgListExp = 459,
431     V_SgDictionaryExp = 330,
432     V_SgKeyDatumPair = 440,
433     V_SgComprehension = 301,
434     V_SgListComprehension = 458,
435     V_SgSetComprehension = 601,
436     V_SgDictionaryComprehension = 329,
437     V_SgMembershipOp = 475,
438     V_SgNonMembershipOp = 505,
439     V_SgIsOp = 437,
440     V_SgIsNotOp = 438,
441     V_SgStringConversion = 621,
442     V_SgYieldExpression = 792,
443     V_SgHereExp = 817,
444     V_SgSubscriptExpression = 624,
445     V_SgColonShapeExp = 295,
446     V_SgAsteriskShapeExp = 259,
447     V_SgIOItemExpression = 410,
448     V_SgImpliedDo = 419,
449     V_SgExponentiationOp = 367,
450     V_SgUnknownArrayOrFunctionReference = 713,
451     V_SgActualArgumentExpression = 2,
452     V_SgUserDefinedBinaryOp = 768,
453     V_SgPointerAssignOp = 568,
454     V_SgCAFCoExpression = 796,
455     V_SgDesignatedInitializer = 328,
456     V_SgMatrixExp = 468,
457     V_SgRangeExp = 584,
458     V_SgMagicColonExp = 467,
459     V_SgElementwiseMultiplyOp = 348,
460     V_SgPowerOp = 572,
461     V_SgElementwisePowerOp = 349,
462     V_SgElementwiseDivideOp = 346,
463     V_SgLeftDivideOp = 452,
464     V_SgElementwiseLeftDivideOp = 347,
465     V_SgElementwiseAddOp = 345,
466     V_SgElementwiseSubtractOp = 350,
467     V_SgMatrixTransposeOp = 469,
468     V_SgElementwiseOp = 344,
469     V_SgInitializer = 426,
470     V_SgUserDefinedUnaryOp = 769,
471     V_SgPseudoDestructorRefExp = 579,
472     V_SgUnaryOp = 710,
473     V_SgCompoundAssignOp = 303,
474     V_SgBinaryOp = 270,
475     V_SgNaryOp = 497,
476     V_SgValueExp = 772,
477     V_SgExprListExp = 369,
478     V_SgFunctionCallExp = 387,
479     V_SgCallExpression = 797,
480     V_SgTypeTraitBuiltinOperator = 659,
481     V_SgExpression = 371,
482     V_SgTemplateVariableSymbol = 644,
483     V_SgVariableSymbol = 781,
484     V_SgFunctionTypeSymbol = 398,
485     V_SgTemplateClassSymbol = 634,
486     V_SgClassSymbol = 289,
487     V_SgTemplateSymbol = 656,
488     V_SgEnumSymbol = 360,
489     V_SgEnumFieldSymbol = 359,
490     V_SgTemplateTypedefSymbol = 642,
491     V_SgTypedefSymbol = 706,
492     V_SgTemplateFunctionSymbol = 637,
493     V_SgTemplateMemberFunctionSymbol = 640,
494     V_SgLabelSymbol = 446,
495     V_SgJavaLabelSymbol = 447,
496     V_SgDefaultSymbol = 324,
497     V_SgNamespaceSymbol = 496,
498     V_SgIntrinsicSymbol = 436,
499     V_SgModuleSymbol = 486,
500     V_SgInterfaceSymbol = 435,
501     V_SgCommonSymbol = 299,
502     V_SgRenameSymbol = 590,
503     V_SgMemberFunctionSymbol = 473,
504     V_SgFunctionSymbol = 396,
505     V_SgAsmBinaryAddressSymbol = 251,
506     V_SgAsmBinaryDataSymbol = 252,
507     V_SgAliasSymbol = 6,
508     V_SgSymbol = 628,
509     V_SgAsmArmInstruction = 14,
510     V_SgAsmArmv8Instruction = 250,
511     V_SgAsmX86Instruction = 249,
512     V_SgAsmPowerpcInstruction = 227,
513     V_SgAsmMipsInstruction = 195,
514     V_SgAsmM68kInstruction = 192,
515     V_SgAsmInstruction = 177,
516     V_SgAsmOperandList = 210,
517     V_SgAsmBinaryAdd = 16,
518     V_SgAsmBinarySubtract = 27,
519     V_SgAsmBinaryMultiply = 25,
520     V_SgAsmBinaryDivide = 20,
521     V_SgAsmBinaryMod = 24,
522     V_SgAsmBinaryAddPreupdate = 18,
523     V_SgAsmBinarySubtractPreupdate = 29,
524     V_SgAsmBinaryAddPostupdate = 17,
525     V_SgAsmBinarySubtractPostupdate = 28,
526     V_SgAsmBinaryLsl = 22,
527     V_SgAsmBinaryLsr = 23,
528     V_SgAsmBinaryAsr = 19,
529     V_SgAsmBinaryRor = 26,
530     V_SgAsmBinaryExpression = 21,
531     V_SgAsmUnaryPlus = 245,
532     V_SgAsmUnaryMinus = 244,
533     V_SgAsmUnaryRrx = 246,
534     V_SgAsmUnaryArmSpecialRegisterList = 242,
535     V_SgAsmUnaryExpression = 243,
536     V_SgAsmDirectRegisterExpression = 42,
537     V_SgAsmIndirectRegisterExpression = 176,
538     V_SgAsmRegisterReferenceExpression = 231,
539     V_SgAsmRegisterNames = 230,
540     V_SgAsmIntegerValueExpression = 178,
541     V_SgAsmFloatValueExpression = 160,
542     V_SgAsmConstantExpression = 37,
543     V_SgAsmValueExpression = 247,
544     V_SgAsmMemoryReferenceExpression = 194,
545     V_SgAsmControlFlagsExpression = 36,
546     V_SgAsmCommonSubExpression = 35,
547     V_SgAsmRiscOperation = 232,
548     V_SgAsmExprListExp = 156,
549     V_SgAsmExpression = 157,
550     V_SgAsmIntegerType = 179,
551     V_SgAsmFloatType = 159,
552     V_SgAsmScalarType = 233,
553     V_SgAsmVectorType = 248,
554     V_SgAsmType = 241,
555     V_SgAsmFunction = 161,
556     V_SgAsmBlock = 30,
557     V_SgAsmStaticData = 237,
558     V_SgAsmSynthesizedDataStructureDeclaration = 40,
559     V_SgAsmSynthesizedFieldDeclaration = 158,
560     V_SgAsmSynthesizedDeclaration = 41,
561     V_SgAsmStatement = 236,
562     V_SgAsmInterpretationList = 181,
563     V_SgAsmInterpretation = 180,
564     V_SgAsmElfFileHeader = 124,
565     V_SgAsmElfSectionTable = 132,
566     V_SgAsmElfSectionTableEntry = 133,
567     V_SgAsmElfSegmentTable = 134,
568     V_SgAsmElfSegmentTableEntryList = 136,
569     V_SgAsmElfSegmentTableEntry = 135,
570     V_SgAsmElfSymbolSection = 141,
571     V_SgAsmElfSymbolList = 140,
572     V_SgAsmElfSymbol = 139,
573     V_SgAsmElfSymverSection = 154,
574     V_SgAsmElfSymverEntry = 147,
575     V_SgAsmElfSymverEntryList = 148,
576     V_SgAsmElfSymverDefinedSection = 146,
577     V_SgAsmElfSymverDefinedEntryList = 145,
578     V_SgAsmElfSymverDefinedEntry = 144,
579     V_SgAsmElfSymverDefinedAuxList = 143,
580     V_SgAsmElfSymverDefinedAux = 142,
581     V_SgAsmElfSymverNeededSection = 153,
582     V_SgAsmElfSymverNeededEntryList = 152,
583     V_SgAsmElfSymverNeededEntry = 151,
584     V_SgAsmElfSymverNeededAuxList = 150,
585     V_SgAsmElfSymverNeededAux = 149,
586     V_SgAsmElfRelocSection = 130,
587     V_SgAsmElfRelocEntryList = 129,
588     V_SgAsmElfRelocEntry = 128,
589     V_SgAsmElfDynamicSection = 118,
590     V_SgAsmElfDynamicEntryList = 117,
591     V_SgAsmElfDynamicEntry = 116,
592     V_SgAsmElfStringSection = 137,
593     V_SgAsmElfStrtab = 138,
594     V_SgAsmElfNoteSection = 127,
595     V_SgAsmElfNoteEntryList = 126,
596     V_SgAsmElfNoteEntry = 125,
597     V_SgAsmElfEHFrameSection = 123,
598     V_SgAsmElfEHFrameEntryCIList = 120,
599     V_SgAsmElfEHFrameEntryCI = 119,
600     V_SgAsmElfEHFrameEntryFDList = 122,
601     V_SgAsmElfEHFrameEntryFD = 121,
602     V_SgAsmElfSection = 131,
603     V_SgAsmDOSFileHeader = 39,
604     V_SgAsmDOSExtendedHeader = 38,
605     V_SgAsmPEFileHeader = 215,
606     V_SgAsmPERVASizePairList = 222,
607     V_SgAsmPERVASizePair = 221,
608     V_SgAsmPEImportItem = 218,
609     V_SgAsmPEImportItemList = 219,
610     V_SgAsmPEImportDirectory = 216,
611     V_SgAsmPEImportDirectoryList = 217,
612     V_SgAsmPEImportSection = 220,
613     V_SgAsmPEExportSection = 214,
614     V_SgAsmPEExportDirectory = 211,
615     V_SgAsmPEExportEntryList = 213,
616     V_SgAsmPEExportEntry = 212,
617     V_SgAsmPEStringSection = 226,
618     V_SgAsmPESectionTable = 224,
619     V_SgAsmPESectionTableEntry = 225,
620     V_SgAsmPESection = 223,
621     V_SgAsmCoffSymbolTable = 34,
622     V_SgAsmCoffSymbolList = 33,
623     V_SgAsmCoffSymbol = 32,
624     V_SgAsmCoffStrtab = 31,
625     V_SgAsmNEFileHeader = 198,
626     V_SgAsmNEEntryTable = 197,
627     V_SgAsmNEEntryPoint = 196,
628     V_SgAsmNESectionTable = 205,
629     V_SgAsmNESectionTableEntry = 206,
630     V_SgAsmNERelocTable = 203,
631     V_SgAsmNERelocEntry = 202,
632     V_SgAsmNENameTable = 200,
633     V_SgAsmNEModuleTable = 199,
634     V_SgAsmNEStringTable = 207,
635     V_SgAsmNESection = 204,
636     V_SgAsmLEFileHeader = 184,
637     V_SgAsmLEEntryTable = 183,
638     V_SgAsmLEEntryPoint = 182,
639     V_SgAsmLESectionTable = 190,
640     V_SgAsmLESectionTableEntry = 191,
641     V_SgAsmLERelocTable = 188,
642     V_SgAsmLENameTable = 185,
643     V_SgAsmLEPageTable = 186,
644     V_SgAsmLEPageTableEntry = 187,
645     V_SgAsmLESection = 189,
646     V_SgAsmDwarfArrayType = 44,
647     V_SgAsmDwarfClassType = 48,
648     V_SgAsmDwarfEntryPoint = 59,
649     V_SgAsmDwarfEnumerationType = 60,
650     V_SgAsmDwarfFormalParameter = 63,
651     V_SgAsmDwarfImportedDeclaration = 67,
652     V_SgAsmDwarfLabel = 74,
653     V_SgAsmDwarfLexicalBlock = 75,
654     V_SgAsmDwarfMember = 80,
655     V_SgAsmDwarfPointerType = 88,
656     V_SgAsmDwarfReferenceType = 90,
657     V_SgAsmDwarfCompilationUnit = 51,
658     V_SgAsmDwarfStringType = 94,
659     V_SgAsmDwarfStructureType = 95,
660     V_SgAsmDwarfSubroutineType = 98,
661     V_SgAsmDwarfTypedef = 103,
662     V_SgAsmDwarfUnionType = 104,
663     V_SgAsmDwarfUnspecifiedParameters = 106,
664     V_SgAsmDwarfVariant = 112,
665     V_SgAsmDwarfCommonBlock = 49,
666     V_SgAsmDwarfCommonInclusion = 50,
667     V_SgAsmDwarfInheritance = 71,
668     V_SgAsmDwarfInlinedSubroutine = 72,
669     V_SgAsmDwarfModule = 81,
670     V_SgAsmDwarfPtrToMemberType = 89,
671     V_SgAsmDwarfSetType = 92,
672     V_SgAsmDwarfSubrangeType = 97,
673     V_SgAsmDwarfWithStmt = 115,
674     V_SgAsmDwarfAccessDeclaration = 43,
675     V_SgAsmDwarfBaseType = 45,
676     V_SgAsmDwarfCatchBlock = 46,
677     V_SgAsmDwarfConstType = 54,
678     V_SgAsmDwarfConstant = 55,
679     V_SgAsmDwarfEnumerator = 61,
680     V_SgAsmDwarfFileType = 62,
681     V_SgAsmDwarfFriend = 65,
682     V_SgAsmDwarfNamelist = 83,
683     V_SgAsmDwarfNamelistItem = 84,
684     V_SgAsmDwarfPackedType = 86,
685     V_SgAsmDwarfSubprogram = 96,
686     V_SgAsmDwarfTemplateTypeParameter = 99,
687     V_SgAsmDwarfTemplateValueParameter = 100,
688     V_SgAsmDwarfThrownType = 101,
689     V_SgAsmDwarfTryBlock = 102,
690     V_SgAsmDwarfVariantPart = 113,
691     V_SgAsmDwarfVariable = 111,
692     V_SgAsmDwarfVolatileType = 114,
693     V_SgAsmDwarfDwarfProcedure = 58,
694     V_SgAsmDwarfRestrictType = 91,
695     V_SgAsmDwarfInterfaceType = 73,
696     V_SgAsmDwarfNamespace = 85,
697     V_SgAsmDwarfImportedModule = 68,
698     V_SgAsmDwarfUnspecifiedType = 107,
699     V_SgAsmDwarfPartialUnit = 87,
700     V_SgAsmDwarfImportedUnit = 69,
701     V_SgAsmDwarfMutableType = 82,
702     V_SgAsmDwarfCondition = 53,
703     V_SgAsmDwarfSharedType = 93,
704     V_SgAsmDwarfFormatLabel = 64,
705     V_SgAsmDwarfFunctionTemplate = 66,
706     V_SgAsmDwarfClassTemplate = 47,
707     V_SgAsmDwarfUpcSharedType = 109,
708     V_SgAsmDwarfUpcStrictType = 110,
709     V_SgAsmDwarfUpcRelaxedType = 108,
710     V_SgAsmDwarfUnknownConstruct = 105,
711     V_SgAsmDwarfConstruct = 56,
712     V_SgAsmDwarfMacroList = 79,
713     V_SgAsmDwarfMacro = 78,
714     V_SgAsmDwarfLine = 76,
715     V_SgAsmDwarfLineList = 77,
716     V_SgAsmDwarfConstructList = 57,
717     V_SgAsmDwarfCompilationUnitList = 52,
718     V_SgAsmDwarfInformation = 70,
719     V_SgAsmStringStorage = 240,
720     V_SgAsmBasicString = 15,
721     V_SgAsmStoredString = 239,
722     V_SgAsmGenericString = 172,
723     V_SgAsmGenericHeaderList = 169,
724     V_SgAsmGenericHeader = 168,
725     V_SgAsmGenericSymbolList = 175,
726     V_SgAsmGenericSymbol = 174,
727     V_SgAsmGenericStrtab = 173,
728     V_SgAsmGenericSectionList = 171,
729     V_SgAsmGenericSection = 170,
730     V_SgAsmGenericDLLList = 164,
731     V_SgAsmGenericDLL = 163,
732     V_SgAsmGenericFormat = 167,
733     V_SgAsmGenericFileList = 166,
734     V_SgAsmGenericFile = 165,
735     V_SgAsmExecutableFileFormat = 155,
736     V_SgAsmNode = 208,
737     V_SgCommonBlockObject = 298,
738     V_SgInitializedName = 425,
739     V_SgLambdaCapture = 448,
740     V_SgLambdaCaptureList = 449,
741     V_SgJavaMemberValuePair = 804,
742     V_SgOmpOrderedClause = 545,
743     V_SgOmpNowaitClause = 543,
744     V_SgOmpBeginClause = 532,
745     V_SgOmpEndClause = 537,
746     V_SgOmpUntiedClause = 550,
747     V_SgOmpDefaultClause = 536,
748     V_SgOmpCollapseClause = 533,
749     V_SgOmpIfClause = 540,
750     V_SgOmpNumThreadsClause = 544,
751     V_SgOmpDeviceClause = 541,
752     V_SgOmpSafelenClause = 553,
753     V_SgOmpExpressionClause = 538,
754     V_SgOmpCopyprivateClause = 535,
755     V_SgOmpPrivateClause = 546,
756     V_SgOmpFirstprivateClause = 539,
757     V_SgOmpSharedClause = 549,
758     V_SgOmpCopyinClause = 534,
759     V_SgOmpLastprivateClause = 542,
760     V_SgOmpReductionClause = 547,
761     V_SgOmpMapClause = 552,
762     V_SgOmpLinearClause = 554,
763     V_SgOmpUniformClause = 555,
764     V_SgOmpAlignedClause = 556,
765     V_SgOmpVariablesClause = 551,
766     V_SgOmpScheduleClause = 548,
767     V_SgOmpClause = 531,
768     V_SgRenamePair = 589,
769     V_SgInterfaceBody = 432,
770     V_SgHeaderFileBody = 433,
771     V_SgUntypedUnaryOperator = 724,
772     V_SgUntypedBinaryOperator = 725,
773     V_SgUntypedValueExpression = 726,
774     V_SgUntypedArrayReferenceExpression = 727,
775     V_SgUntypedOtherExpression = 728,
776     V_SgUntypedFunctionCallOrArrayReferenceExpression = 729,
777     V_SgUntypedReferenceExpression = 743,
778     V_SgUntypedExpression = 723,
779     V_SgUntypedImplicitDeclaration = 738,
780     V_SgUntypedVariableDeclaration = 739,
781     V_SgUntypedProgramHeaderDeclaration = 740,
782     V_SgUntypedSubroutineDeclaration = 742,
783     V_SgUntypedFunctionDeclaration = 741,
784     V_SgUntypedModuleDeclaration = 752,
785     V_SgUntypedDeclarationStatement = 736,
786     V_SgUntypedAssignmentStatement = 732,
787     V_SgUntypedFunctionCallStatement = 733,
788     V_SgUntypedBlockStatement = 734,
789     V_SgUntypedNamedStatement = 731,
790     V_SgUntypedOtherStatement = 735,
791     V_SgUntypedFunctionScope = 749,
792     V_SgUntypedModuleScope = 750,
793     V_SgUntypedGlobalScope = 751,
794     V_SgUntypedScope = 748,
795     V_SgUntypedStatement = 730,
796     V_SgUntypedArrayType = 745,
797     V_SgUntypedType = 744,
798     V_SgUntypedAttribute = 746,
799     V_SgUntypedInitializedName = 737,
800     V_SgUntypedFile = 747,
801     V_SgUntypedStatementList = 753,
802     V_SgUntypedDeclarationStatementList = 754,
803     V_SgUntypedFunctionDeclarationList = 755,
804     V_SgUntypedInitializedNameList = 756,
805     V_SgUntypedNode = 722,
806     V_SgLocatedNodeSupport = 461,
807     V_SgToken = 662,
808     V_SgLocatedNode = 460,
809     V_SgAterm = 260,
810     V_SgNode = 501,
811     V_SgNumVariants = 819,
812     V_SgAsmPEImportLookupTable = 900,
813     V_SgAsmPEImportHNTEntry = 901,
814     V_SgAsmx86RegisterReferenceExpression = 902,
815     V_SgAsmTypeWord = 903,
816     V_SgAsmType80bitFloat = 904,
817     V_SgAsmFile = 905,
818     V_SgAsmTypeDoubleQuadWord = 906,
819     V_SgAsmByteValueExpression = 907,
820     V_SgAsmTypeSingleFloat = 908,
821     V_SgAsmPowerpcRegisterReferenceExpression = 909,
822     V_SgAsmSingleFloatValueExpression = 910,
823     V_SgUpcLocalsizeof = 911,
824     V_SgAsmDoubleWordValueExpression = 912,
825     V_SgAsmTypeQuadWord = 913,
826     V_SgAsmFunctionDeclaration = 914,
827     V_SgAsmType128bitFloat = 915,
828     V_SgAsmTypeDoubleFloat = 916,
829     V_SgAsmPEImportILTEntry = 917,
830     V_SgAsmDeclaration = 918,
831     V_SgUpcElemsizeof = 919,
832     V_SgAsmTypeDoubleWord = 920,
833     V_SgAsmTypeByte = 921,
834     V_SgAsmArmRegisterReferenceExpression = 922,
835     V_SgAsmPEImportHNTEntryList = 923,
836     V_SgAsmVectorValueExpression = 924,
837     V_SgAsmQuadWordValueExpression = 925,
838     V_SgAsmWordValueExpression = 926,
839     V_SgAsmTypeVector = 927,
840     V_SgAsmx86Instruction = 928,
841     V_SgBinaryFile = 929,
842     V_SgAsmDoubleFloatValueExpression = 930,
843     V_SgUpcBlocksizeof = 931,
844     V_SgAsmFieldDeclaration = 932,
845     V_SgAsmDataStructureDeclaration = 933,
846     V_SgAsmPEImportILTEntryList = 934
847 };
848
849 enum X86SegmentRegister { // These must match numbering in object code
850   x86_segreg_es,
851   x86_segreg_cs,
852   x86_segreg_ss,
853   x86_segreg_ds,
854   x86_segreg_fs,
855   x86_segreg_gs,
856   x86_segreg_none = 16 /* For unspecified segment overrides */
857 };
858
859 enum X86GeneralPurposeRegister { // These must match numbering in object code
860   x86_gpr_ax,
861   x86_gpr_cx,
862   x86_gpr_dx,
863   x86_gpr_bx,
864   x86_gpr_sp,
865   x86_gpr_bp,
866   x86_gpr_si,
867   x86_gpr_di, // Not including r8..r15
868   x86_gpr_r8,
869   x86_gpr_r9,
870   x86_gpr_r10,
871   x86_gpr_r11,
872   x86_gpr_r12,
873   x86_gpr_r13,
874   x86_gpr_r14,
875   x86_gpr_r15,
876 };
877
878 enum X86RegisterClass {
879   x86_regclass_unknown,
880   x86_regclass_gpr, // Numbers are X86GeneralPurposeRegister (ax,cx,dx,bx,sp,bp,si,di,r8..r15)
881   x86_regclass_segment, // Numbers are X86SegmentRegister (es,cs,ss,ds,fs,gs)
882   x86_regclass_cr, // Numbers are cr0..cr15
883   x86_regclass_dr, // Numbers are dr0..dr15
884   x86_regclass_st, // Numbers are st0..st7
885   x86_regclass_mm, // Numbers are mm0..mm7
886   x86_regclass_kmask, // Numbers are k0..k7 on x86_64
887   x86_regclass_xmm, // Numbers are xmm0..xmm15 on x86, xmm0..xmm31 on x86_64
888   x86_regclass_ymm, // Numbers are ymm0..ymm31 on x86_64
889   x86_regclass_zmm, // Numbers are zmm0..zmm31 on x86_64
890   x86_regclass_ip, // Only value allowed is 0
891   x86_regclass_st_top, // Only value allowed is 0
892   x86_regclass_flags // Only value allowed is 0
893 };
894
895 enum X86BranchPrediction {
896   x86_branch_prediction_none,
897   x86_branch_prediction_taken,
898   x86_branch_prediction_not_taken
899 };
900
901 enum X86RepeatPrefix {
902     x86_repeat_none,            /**< No repeat prefix */
903     x86_repeat_repne,           /**< Repeat not equal prefix 0xf2 */
904     x86_repeat_repe             /**< Repeat equal prefix 0xf3 */
905 };
906
907 enum X86PositionInRegister {
908   x86_regpos_unknown, /*!< unknown (error or unitialized value) */
909   x86_regpos_low_byte, /*!< 1st byte of register (bits 0-7), only for GPRs */
910   x86_regpos_high_byte, /*!< 2nd byte of register (bits 8-15), only for ax,bx,cx,dx */
911   x86_regpos_word, /*!< 16 bit part of register, only for GPRs, CR0, CR8? */
912   x86_regpos_dword, /*!< lower 32 bit part of register, only for GPRs */
913   x86_regpos_qword, /*!< lower 64 bit part of register, only for GPRs */
914   x86_regpos_all /*!< the full register is used (default value), only value allowed for segregs and st */
915 };
916
917 enum X86InstructionSize {
918   x86_insnsize_none,
919   x86_insnsize_16,
920   x86_insnsize_32,
921   x86_insnsize_64
922 };
923
924 enum X86Flag { // These match the bit positions in rFLAGS
925   x86_flag_cf = 0,
926   x86_flag_1 = 1,
927   x86_flag_pf = 2,
928   x86_flag_3 = 3,
929   x86_flag_af = 4,
930   x86_flag_5 = 5,
931   x86_flag_zf = 6,
932   x86_flag_sf = 7,
933   x86_flag_tf = 8,
934   x86_flag_if = 9,
935   x86_flag_df = 10,
936   x86_flag_of = 11,
937   x86_flag_iopl0 = 12,
938   x86_flag_iopl1 = 13,
939   x86_flag_nt = 14,
940   x86_flag_15 = 15,
941   x86_flag_rf = 16,
942   x86_flag_vm = 17,
943   x86_flag_ac = 18,
944   x86_flag_vif = 19,
945   x86_flag_vip = 20,
946   x86_flag_id = 21
947 };
948
949
950 enum X86InstructionKind {
951     x86_unknown_instruction     = 0x0000,
952     x86_aaa                     = 0x0001, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-28
953     x86_aad                     = 0x0002, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-30
954     x86_aam                     = 0x0003, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-32
955     x86_aas                     = 0x0004, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-34
956     x86_adc                     = 0x0005, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-37
957     x86_add                     = 0x0006, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-40
958     x86_addpd                   = 0x0007, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-43
959     x86_addps                   = 0x0008, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-46
960     x86_addsd                   = 0x0009, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-49
961     x86_addss                   = 0x000a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-52
962     x86_addsubpd                = 0x000b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-56
963     x86_addsubps                = 0x000c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-60
964     x86_and                     = 0x000d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-63
965     x86_andnpd                  = 0x000e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-69
966     x86_andnps                  = 0x000f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-71
967     x86_andpd                   = 0x0010, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-65
968     x86_andps                   = 0x0011, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-67
969     x86_arpl                    = 0x0012, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-73
970     x86_blendpd                 = 0x0013, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-75
971     x86_blendps                 = 0x0014, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-78
972     x86_blendvpd                = 0x0015, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-81
973     x86_blendvps                = 0x0016, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-84
974     x86_bound                   = 0x0017, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-87
975     x86_bsf                     = 0x0018, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-89
976     x86_bsr                     = 0x0019, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-91
977     x86_bswap                   = 0x001a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-93
978     x86_bt                      = 0x001b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-96
979     x86_btc                     = 0x001c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-99
980     x86_btr                     = 0x001d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-102
981     x86_bts                     = 0x001e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-105
982     x86_call                    = 0x001f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-105
983     x86_cbw                     = 0x0020, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-123
984     x86_cdq                     = 0x0021, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-283
985     x86_cdqe                    = 0x0022, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-124
986     x86_clc                     = 0x0023, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-125
987     x86_cld                     = 0x0024, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-126
988     x86_clflush                 = 0x0025, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-128
989     x86_clgi                    = 0x0026, // ExtraInstructions.txt, page 1
990     x86_cli                     = 0x0027, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-131
991     x86_clts                    = 0x0028, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-133
992     x86_cmc                     = 0x0029, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-134
993     x86_cmova                   = 0x002a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
994     x86_cmovae                  = 0x002b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
995     x86_cmovb                   = 0x002c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-135
996     x86_cmovbe                  = 0x002d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-135
997     x86_cmove                   = 0x002e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-141
998     x86_cmovg                   = 0x002f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
999     x86_cmovge                  = 0x0030, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
1000     x86_cmovl                   = 0x0031, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
1001     x86_cmovle                  = 0x0032, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
1002     x86_cmovne                  = 0x0033, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1003     x86_cmovno                  = 0x0034, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-136
1004     x86_cmovns                  = 0x0035, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1005     x86_cmovo                   = 0x0036, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1006     x86_cmovpe                  = 0x0037, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1007     x86_cmovpo                  = 0x0038, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1008     x86_cmovs                   = 0x0039, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-137
1009     x86_cmp                     = 0x003a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-144
1010     x86_cmppd                   = 0x003b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-149
1011     x86_cmpps                   = 0x003c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-154
1012     x86_cmpsb                   = 0x003d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-155
1013     x86_cmpsd                   = 0x003e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-164
1014     x86_cmpsq                   = 0x003f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-160
1015     x86_cmpss                   = 0x0040, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-168
1016     x86_cmpsw                   = 0x0041, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-155
1017     x86_cmpxchg                 = 0x0042, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-171
1018
1019     x86_cmpxchg16b              = 0x0043, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-174
1020     x86_cmpxchg8b               = 0x0044, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-171
1021     x86_comisd                  = 0x0045, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-177
1022     x86_comiss                  = 0x0046, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-180
1023     x86_cpuid                   = 0x0047, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-214
1024     x86_cqo                     = 0x0048, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-285
1025     x86_crc32                   = 0x0049, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-218
1026     x86_cvtdq2pd                = 0x004a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-220
1027     x86_cvtdq2ps                = 0x004b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-223
1028     x86_cvtpd2dq                = 0x004c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-226
1029     x86_cvtpd2pi                = 0x004d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-229
1030     x86_cvtpd2ps                = 0x004e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-232
1031     x86_cvtpi2pd                = 0x004f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-235
1032     x86_cvtpi2ps                = 0x0050, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-238
1033     x86_cvtps2dq                = 0x0051, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-241
1034     x86_cvtps2pd                = 0x0052, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-244
1035     x86_cvtps2pi                = 0x0053, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-247
1036     x86_cvtsd2si                = 0x0054, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-250
1037     x86_cvtsd2ss                = 0x0055, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-253
1038     x86_cvtsi2sd                = 0x0056, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-256
1039     x86_cvtsi2ss                = 0x0057, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-259
1040     x86_cvtss2sd                = 0x0058, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-262
1041     x86_cvtss2si                = 0x0059, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-265
1042     x86_cvttpd2dq               = 0x005a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-268
1043     x86_cvttpd2pi               = 0x005b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-271
1044     x86_cvttps2dq               = 0x005c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-274
1045     x86_cvttps2pi               = 0x005d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-277
1046     x86_cvttsd2si               = 0x005e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-280
1047     x86_cvttss2si               = 0x005f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-283
1048     x86_cwd                     = 0x0060, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-283
1049     x86_cwde                    = 0x0061, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-123
1050     x86_daa                     = 0x0062, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-287
1051     x86_das                     = 0x0063, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-289
1052     x86_dec                     = 0x0064, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-292
1053     x86_div                     = 0x0065, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-296
1054     x86_divpd                   = 0x0066, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-299
1055     x86_divps                   = 0x0067, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-302
1056     x86_divsd                   = 0x0068, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-305
1057     x86_divss                   = 0x0069, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-308
1058     x86_dppd                    = 0x006a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-311
1059     x86_dpps                    = 0x006b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-315
1060     x86_emms                    = 0x006c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-317
1061     x86_enter                   = 0x006d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-321
1062     x86_extractps               = 0x006e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-324
1063     x86_extrq                   = 0x006f, // ExtraInstructions.txt, page 5
1064     x86_f2xm1                   = 0x0070, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-326
1065     x86_fabs                    = 0x0071, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-328
1066     x86_fadd                    = 0x0072, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-328
1067     x86_faddp                   = 0x0073, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-328
1068     x86_farcall                 = 0x0074, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-123
1069     x86_farjmp                  = 0x0075, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-559
1070     x86_fbld                    = 0x0076, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-334
1071     x86_fbstp                   = 0x0077, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-337
1072     x86_fchs                    = 0x0078, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-339
1073     x86_fcmovb                  = 0x0079, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1074     x86_fcmovbe                 = 0x007a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1075     x86_fcmove                  = 0x007b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1076     x86_fcmovnb                 = 0x007c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1077     x86_fcmovnbe                = 0x007d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1078     x86_fcmovne                 = 0x007e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1079     x86_fcmovnu                 = 0x007f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-343
1080     x86_fcmovu                  = 0x0080, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1081     x86_fcom                    = 0x0081, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-343
1082     x86_fcomi                   = 0x0082, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-347
1083     x86_fcomip                  = 0x0083, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-347
1084     x86_fcomp                   = 0x0084, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-343
1085     x86_fcompp                  = 0x0085, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-347
1086     x86_fcos                    = 0x0086, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-352
1087     x86_fdecstp                 = 0x0087, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-354
1088     x86_fdiv                    = 0x0088, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-354
1089     x86_fdivp                   = 0x0089, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-354
1090     x86_fdivr                   = 0x008a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-358
1091     x86_fdivrp                  = 0x008b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-358
1092     x86_femms                   = 0x008c, // ExtraInstructions.txt, page 5
1093     x86_ffree                   = 0x008d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-363
1094     x86_fiadd                   = 0x008e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-332
1095     x86_ficom                   = 0x008f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-363
1096     x86_ficomp                  = 0x0090, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-366
1097     x86_fidiv                   = 0x0091, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-358
1098     x86_fidivr                  = 0x0092, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-362
1099     x86_fild                    = 0x0093, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-368
1100     x86_fimul                   = 0x0094, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-393
1101     x86_fincstp                 = 0x0095, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-370
1102     x86_fist                    = 0x0096, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-372
1103     x86_fistp                   = 0x0097, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-376
1104     x86_fisttp                  = 0x0098, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-379
1105     x86_fisub                   = 0x0099, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-440
1106     x86_fisubr                  = 0x009a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-444
1107     x86_fld                     = 0x009b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1108     x86_fld1                    = 0x009c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1109     x86_fldcw                   = 0x009d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-386
1110     x86_fldenv                  = 0x009e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-389
1111     x86_fldl2e                  = 0x009f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1112     x86_fldl2t                  = 0x00a0, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1113     x86_fldlg2                  = 0x00a1, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1114     x86_fldln2                  = 0x00a2, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1115     x86_fldpi                   = 0x00a3, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-382
1116     x86_fldz                    = 0x00a4, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-384
1117     x86_fmul                    = 0x00a5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-389
1118     x86_fmulp                   = 0x00a6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-389
1119     x86_fnclex                  = 0x00a7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-341
1120     x86_fninit                  = 0x00a8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-372
1121     x86_fnop                    = 0x00a9, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-394
1122     x86_fnsave                  = 0x00aa, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-415
1123     x86_fnstcw                  = 0x00ab, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-430
1124     x86_fnstenv                 = 0x00ac, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-433
1125     x86_fnstsw                  = 0x00ad, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-436
1126     x86_fpatan                  = 0x00ae, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-397
1127     x86_fprem                   = 0x00af, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-400
1128     x86_fprem1                  = 0x00b0, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-403
1129     x86_fptan                   = 0x00b1, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-406
1130     x86_frndint                 = 0x00b2, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-408
1131     x86_frstor                  = 0x00b3, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-411
1132     x86_fscale                  = 0x00b4, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-417
1133     x86_fsin                    = 0x00b5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-419
1134     x86_fsincos                 = 0x00b6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-422
1135     x86_fsqrt                   = 0x00b7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-424
1136     x86_fst                     = 0x00b8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-424
1137     x86_fstp                    = 0x00b9, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-427
1138     x86_fsub                    = 0x00ba, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-436
1139     x86_fsubp                   = 0x00bb, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-436
1140     x86_fsubr                   = 0x00bc, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-440
1141     x86_fsubrp                  = 0x00bd, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-440
1142     x86_ftst                    = 0x00be, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-446
1143     x86_fucom                   = 0x00bf, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-446
1144     x86_fucomi                  = 0x00c0, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-347
1145     x86_fucomip                 = 0x00c1, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-350
1146     x86_fucomp                  = 0x00c2, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-446
1147     x86_fucompp                 = 0x00c3, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-449
1148     x86_fwait                   = 0x00c4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-499
1149     x86_fxam                    = 0x00c5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-451
1150     x86_fxch                    = 0x00c6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-453
1151     x86_fxrstor                 = 0x00c7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-456
1152     x86_fxsave                  = 0x00c8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-467
1153     x86_fxtract                 = 0x00c9, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-469
1154     x86_fyl2x                   = 0x00ca, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-471
1155     x86_fyl2xp1                 = 0x00cb, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-473
1156     x86_getsec                  = 0x00cc, // ExtraInstructions.txt, page 5
1157     x86_haddpd                  = 0x00cd, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-477
1158     x86_haddps                  = 0x00ce, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-481
1159     x86_hlt                     = 0x00cf, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-483
1160     x86_hsubpd                  = 0x00d0, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-487
1161     x86_hsubps                  = 0x00d1, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-491
1162     x86_idiv                    = 0x00d2, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-495
1163     x86_imul                    = 0x00d3, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-500
1164     x86_in                      = 0x00d4, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-502
1165     x86_inc                     = 0x00d5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-505
1166     x86_insb                    = 0x00d6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-505
1167     x86_insd                    = 0x00d7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-509
1168     x86_insertps                = 0x00d8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-512
1169     x86_insertq                 = 0x00d9, // ExtraInstructions.txt, page 5
1170     x86_insw                    = 0x00da, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-505
1171     x86_int                     = 0x00db, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-512
1172     x86_int1                    = 0x00dc, // ExtraInstructions.txt, page 6
1173     x86_int3                    = 0x00dd, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-512
1174     x86_into                    = 0x00de, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-527
1175     x86_invd                    = 0x00df, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-529
1176     x86_invept                  = 0x00e0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-7
1177     x86_invlpg                  = 0x00e1, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-531
1178     x86_invlpga                 = 0x00e2, // ExtraInstructions.txt, page 2
1179     x86_invvpid                 = 0x00e3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-11
1180     x86_iret                    = 0x00e4, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-542
1181     x86_ja                      = 0x00e5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-544
1182     x86_jae                     = 0x00e6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-544
1183     x86_jb                      = 0x00e7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-544
1184     x86_jbe                     = 0x00e8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-544
1185     x86_jcxz                    = 0x00e9, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-542
1186     x86_je                      = 0x00ea, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-549
1187     x86_jecxz                   = 0x00eb, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-542
1188     x86_jg                      = 0x00ec, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1189     x86_jge                     = 0x00ed, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1190     x86_jl                      = 0x00ee, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1191     x86_jle                     = 0x00ef, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-544
1192     x86_jmp                     = 0x00f0, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-549
1193     x86_jmpe                    = 0x00f1, // ExtraInstructions.txt, page 5
1194     x86_jne                     = 0x00f2, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1195     x86_jno                     = 0x00f3, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1196     x86_jns                     = 0x00f4, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1197     x86_jo                      = 0x00f5, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1198     x86_jpe                     = 0x00f6, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1199     x86_jpo                     = 0x00f7, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-545
1200     x86_jrcxz                   = 0x00f8, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-542
1201     x86_js                      = 0x00f9, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-546
1202     x86_lahf                    = 0x00fa, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-561
1203     x86_lar                     = 0x00fb, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-565
1204     x86_lddqu                   = 0x00fc, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-568
1205     x86_ldmxcsr                 = 0x00fd, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-570
1206     x86_lds                     = 0x00fe, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-570
1207     x86_lea                     = 0x00ff, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-579
1208     x86_leave                   = 0x0100, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-581
1209     x86_les                     = 0x0101, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-570
1210     x86_lfence                  = 0x0102, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-582
1211     x86_lfs                     = 0x0103, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-570
1212     x86_lgdt                    = 0x0104, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-582
1213     x86_lgs                     = 0x0105, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-576
1214     x86_lidt                    = 0x0106, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-585
1215     x86_lldt                    = 0x0107, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-588
1216     x86_lmsw                    = 0x0108, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-590
1217     x86_lock                    = 0x0109, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-592
1218     x86_lodsb                   = 0x010a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-592
1219     x86_lodsd                   = 0x010b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-592
1220     x86_lodsq                   = 0x010c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-596
1221     x86_lodsw                   = 0x010d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-592
1222     x86_loop                    = 0x010e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-596
1223     x86_loopnz                  = 0x010f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-599
1224     x86_loopz                   = 0x0110, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-596
1225     x86_lsl                     = 0x0111, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-603
1226     x86_lss                     = 0x0112, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-570
1227     x86_ltr                     = 0x0113, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-606
1228     x86_lzcnt                   = 0x0114, // ExtraInstructions.txt, page 4
1229     x86_maskmovq                = 0x0115, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-612
1230     x86_maxpd                   = 0x0116, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-615
1231     x86_maxps                   = 0x0117, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-618
1232     x86_maxsd                   = 0x0118, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-621
1233     x86_maxss                   = 0x0119, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-624
1234     x86_mfence                  = 0x011a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-625
1235     x86_minpd                   = 0x011b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-628
1236     x86_minps                   = 0x011c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-631
1237     x86_minsd                   = 0x011d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-634
1238     x86_minss                   = 0x011e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-637
1239     x86_monitor                 = 0x011f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-640
1240     x86_mov                     = 0x0120, // ExtraInstructions.txt, page 6
1241     x86_movapd                  = 0x0121, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-654
1242     x86_movaps                  = 0x0122, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-657
1243     x86_movbe                   = 0x0123, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-660
1244     x86_movd                    = 0x0124, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-660
1245     x86_movddup                 = 0x0125, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-667
1246     x86_movdq2q                 = 0x0126, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-674
1247     x86_movdqa                  = 0x0127, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-669
1248     x86_movdqu                  = 0x0128, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-672
1249     x86_movhlps                 = 0x0129, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-676
1250     x86_movhpd                  = 0x012a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-679
1251     x86_movhps                  = 0x012b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-682
1252     x86_movlhps                 = 0x012c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-684
1253     x86_movlpd                  = 0x012d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-686
1254     x86_movlps                  = 0x012e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-689
1255     x86_movmskpd                = 0x012f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-691
1256     x86_movmskps                = 0x0130, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-693
1257     x86_movntdq                 = 0x0131, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-699
1258     x86_movntdqa                = 0x0132, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-696
1259     x86_movnti                  = 0x0133, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-701
1260     x86_movntpd                 = 0x0134, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-704
1261     x86_movntps                 = 0x0135, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-707
1262     x86_movntq                  = 0x0136, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-710
1263     x86_movntsd                 = 0x0137, // ExtraInstructions.txt, page 4
1264     x86_movntss                 = 0x0138, // ExtraInstructions.txt, page 5
1265     x86_movq                    = 0x0139, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-713
1266     x86_movq2dq                 = 0x013a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-715
1267     x86_movsb                   = 0x013b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-715
1268     x86_movsd                   = 0x013c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-715
1269     x86_movsd_sse               = 0x013d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-723
1270     x86_movshdup                = 0x013e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-726
1271     x86_movsldup                = 0x013f, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-729
1272     x86_movsq                   = 0x0140, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-720
1273     x86_movss                   = 0x0141, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-732
1274     x86_movsw                   = 0x0142, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-715
1275     x86_movsx                   = 0x0143, // ExtraInstructions.txt, page 5
1276     x86_movsxd                  = 0x0144, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-734
1277     x86_movupd                  = 0x0145, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-737
1278     x86_movups                  = 0x0146, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-740
1279     x86_movzx                   = 0x0147, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-742
1280     x86_mpsadbw                 = 0x0148, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-746
1281     x86_mul                     = 0x0149, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-749
1282     x86_mulpd                   = 0x014a, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-752
1283     x86_mulps                   = 0x014b, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-755
1284     x86_mulsd                   = 0x014c, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-758
1285     x86_mulss                   = 0x014d, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-761
1286     x86_mwait                   = 0x014e, // x86-InstructionSetReference-AM.pdf, page 3-765
1287     x86_neg                     = 0x014f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-5
1288     x86_nop                     = 0x0150, // ExtraInstructions.txt, page 5
1289     x86_not                     = 0x0151, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-9
1290     x86_or                      = 0x0152, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-12
1291     x86_orpd                    = 0x0153, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-14
1292     x86_orps                    = 0x0154, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-16
1293     x86_out                     = 0x0155, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-18
1294     x86_outs                    = 0x0156, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-18
1295     x86_outsb                   = 0x0157, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-18
1296     x86_outsd                   = 0x0158, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-23
1297     x86_outsw                   = 0x0159, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-18
1298     x86_pabsb                   = 0x015a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-23
1299     x86_pabsd                   = 0x015b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-27
1300     x86_pabsw                   = 0x015c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-23
1301     x86_packssdw                = 0x015d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-32
1302     x86_packsswb                = 0x015e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-27
1303     x86_packusdw                = 0x015f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-35
1304     x86_packuswb                = 0x0160, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-39
1305     x86_paddb                   = 0x0161, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-39
1306     x86_paddd                   = 0x0162, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-43
1307     x86_paddq                   = 0x0163, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-46
1308     x86_paddsb                  = 0x0164, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-46
1309     x86_paddsw                  = 0x0165, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-50
1310     x86_paddusb                 = 0x0166, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-50
1311     x86_paddusw                 = 0x0167, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-54
1312     x86_paddw                   = 0x0168, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-39
1313     x86_palignr                 = 0x0169, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-57
1314     x86_pand                    = 0x016a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-60
1315     x86_pandn                   = 0x016b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-63
1316     x86_pause                   = 0x016c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-64
1317     x86_pavgb                   = 0x016d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-64
1318     x86_pavgusb                 = 0x016e, // ExtraInstructions.txt, page 3
1319     x86_pavgw                   = 0x016f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-68
1320     x86_pblendvb                = 0x0170, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-72
1321     x86_pblendw                 = 0x0171, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-75
1322     x86_pcmpeqb                 = 0x0172, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-75
1323     x86_pcmpeqd                 = 0x0173, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-79
1324     x86_pcmpeqq                 = 0x0174, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-81
1325     x86_pcmpeqw                 = 0x0175, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-75
1326     x86_pcmpestri               = 0x0176, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-84
1327     x86_pcmpestrm               = 0x0177, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-87
1328     x86_pcmpgtb                 = 0x0178, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-93
1329     x86_pcmpgtd                 = 0x0179, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-98
1330     x86_pcmpgtq                 = 0x017a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-100
1331     x86_pcmpgtw                 = 0x017b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-93
1332     x86_pcmpistri               = 0x017c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-90
1333     x86_pcmpistrm               = 0x017d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-93
1334     x86_pextrb                  = 0x017e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-100
1335     x86_pextrd                  = 0x017f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-100
1336     x86_pextrq                  = 0x0180, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-103
1337     x86_pextrw                  = 0x0181, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-107
1338     x86_pf2id                   = 0x0182, // ExtraInstructions.txt, page 2
1339     x86_pf2iw                   = 0x0183, // ExtraInstructions.txt, page 2
1340     x86_pfacc                   = 0x0184, // ExtraInstructions.txt, page 2
1341     x86_pfadd                   = 0x0185, // ExtraInstructions.txt, page 2
1342     x86_pfcmpeq                 = 0x0186, // ExtraInstructions.txt, page 2
1343     x86_pfcmpge                 = 0x0187, // ExtraInstructions.txt, page 2
1344     x86_pfcmpgt                 = 0x0188, // ExtraInstructions.txt, page 2
1345     x86_pfmax                   = 0x0189, // ExtraInstructions.txt, page 2
1346     x86_pfmin                   = 0x018a, // ExtraInstructions.txt, page 2
1347     x86_pfmul                   = 0x018b, // ExtraInstructions.txt, page 2
1348     x86_pfnacc                  = 0x018c, // ExtraInstructions.txt, page 2
1349     x86_pfpnacc                 = 0x018d, // ExtraInstructions.txt, page 2
1350     x86_pfrcp                   = 0x018e, // ExtraInstructions.txt, page 2
1351     x86_pfrcpit1                = 0x018f, // ExtraInstructions.txt, page 2
1352     x86_pfrcpit2                = 0x0190, // ExtraInstructions.txt, page 2
1353     x86_pfrsqit1                = 0x0191, // ExtraInstructions.txt, page 2
1354     x86_pfrsqrt                 = 0x0192, // ExtraInstructions.txt, page 2
1355     x86_pfsub                   = 0x0193, // ExtraInstructions.txt, page 2
1356     x86_pfsubr                  = 0x0194, // ExtraInstructions.txt, page 2
1357     x86_phaddd                  = 0x0195, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-110
1358     x86_phaddsw                 = 0x0196, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-113
1359     x86_phaddw                  = 0x0197, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-107
1360     x86_phminposuw              = 0x0198, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-116
1361     x86_phsubd                  = 0x0199, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-119
1362     x86_phsubsw                 = 0x019a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-122
1363     x86_phsubw                  = 0x019b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-116
1364     x86_pi2fd                   = 0x019c, // ExtraInstructions.txt, page 2
1365     x86_pi2fw                   = 0x019d, // ExtraInstructions.txt, page 2
1366     x86_pinsrb                  = 0x019e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-122
1367     x86_pinsrd                  = 0x019f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-122
1368     x86_pinsrq                  = 0x01a0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-125
1369     x86_pinsrw                  = 0x01a1, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-128
1370     x86_pmaddubsw               = 0x01a2, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-131
1371     x86_pmaddwd                 = 0x01a3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-135
1372     x86_pmaxsb                  = 0x01a4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-138
1373     x86_pmaxsd                  = 0x01a5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-141
1374     x86_pmaxsw                  = 0x01a6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-144
1375     x86_pmaxub                  = 0x01a7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-147
1376     x86_pmaxud                  = 0x01a8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-150
1377     x86_pmaxuw                  = 0x01a9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-153
1378     x86_pminsb                  = 0x01aa, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-156
1379     x86_pminsd                  = 0x01ab, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-159
1380     x86_pminsw                  = 0x01ac, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-162
1381     x86_pminub                  = 0x01ad, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-165
1382     x86_pminud                  = 0x01ae, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-168
1383     x86_pminuw                  = 0x01af, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-171
1384     x86_pmovmskb                = 0x01b0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1385     x86_pmovsxbd                = 0x01b1, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1386     x86_pmovsxbq                = 0x01b2, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1387     x86_pmovsxbw                = 0x01b3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1388     x86_pmovsxdq                = 0x01b4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1389     x86_pmovsxwd                = 0x01b5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1390     x86_pmovsxwq                = 0x01b6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-174
1391     x86_pmovzxbd                = 0x01b7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1392     x86_pmovzxbq                = 0x01b8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1393     x86_pmovzxbw                = 0x01b9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1394     x86_pmovzxdq                = 0x01ba, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-182
1395     x86_pmovzxwd                = 0x01bb, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1396     x86_pmovzxwq                = 0x01bc, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-178
1397     x86_pmuldq                  = 0x01bd, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-184
1398     x86_pmulhrsw                = 0x01be, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-187
1399     x86_pmulhrw                 = 0x01bf, // ExtraInstructions.txt, page 2
1400     x86_pmulhuw                 = 0x01c0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-191
1401     x86_pmulhw                  = 0x01c1, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-194
1402     x86_pmulld                  = 0x01c2, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-196
1403     x86_pmullw                  = 0x01c3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-200
1404     x86_pmuludq                 = 0x01c4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-203
1405     x86_pop                     = 0x01c5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-210
1406     x86_popa                    = 0x01c6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-210
1407     x86_popad                   = 0x01c7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-212
1408     x86_popcnt                  = 0x01c8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-214
1409     x86_popf                    = 0x01c9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-214
1410     x86_popfd                   = 0x01ca, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-214
1411     x86_popfq                   = 0x01cb, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-218
1412     x86_por                     = 0x01cc, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-221
1413     x86_prefetch                = 0x01cd, // ExtraInstructions.txt, page 5
1414     x86_prefetchnta             = 0x01ce, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-223
1415     x86_prefetcht0              = 0x01cf, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-221
1416     x86_prefetcht1              = 0x01d0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-221
1417     x86_prefetcht2              = 0x01d1, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-221
1418     x86_prefetchw               = 0x01d2, // ExtraInstructions.txt, page 5
1419     x86_psadbw                  = 0x01d3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-227
1420     x86_pshufb                  = 0x01d4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-231
1421     x86_pshufd                  = 0x01d5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-234
1422     x86_pshufhw                 = 0x01d6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-237
1423     x86_pshuflw                 = 0x01d7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-240
1424     x86_pshufw                  = 0x01d8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-242
1425     x86_psignb                  = 0x01d9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-242
1426     x86_psignd                  = 0x01da, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-247
1427     x86_psignw                  = 0x01db, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-242
1428     x86_pslld                   = 0x01dc, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-249
1429     x86_pslldq                  = 0x01dd, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-249
1430     x86_psllq                   = 0x01de, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-254
1431     x86_psllw                   = 0x01df, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-249
1432     x86_psrad                   = 0x01e0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-259
1433     x86_psraq                   = 0x01e1, // ExtraInstructions.txt, page 5
1434     x86_psraw                   = 0x01e2, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-254
1435     x86_psrld                   = 0x01e3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-261
1436     x86_psrldq                  = 0x01e4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-261
1437     x86_psrlq                   = 0x01e5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-266
1438     x86_psrlw                   = 0x01e6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-261
1439     x86_psubb                   = 0x01e7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-266
1440     x86_psubd                   = 0x01e8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-270
1441     x86_psubq                   = 0x01e9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-273
1442     x86_psubsb                  = 0x01ea, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-273
1443     x86_psubsw                  = 0x01eb, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-277
1444     x86_psubusb                 = 0x01ec, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-277
1445     x86_psubusw                 = 0x01ed, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-281
1446     x86_psubw                   = 0x01ee, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-266
1447     x86_pswapd                  = 0x01ef, // ExtraInstructions.txt, page 2
1448     x86_ptest                   = 0x01f0, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-284
1449     x86_punpckhbw               = 0x01f1, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-284
1450     x86_punpckhdq               = 0x01f2, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-284
1451     x86_punpckhqdq              = 0x01f3, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-290
1452     x86_punpckhwd               = 0x01f4, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-284
1453     x86_punpcklbw               = 0x01f5, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-290
1454     x86_punpckldq               = 0x01f6, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-290
1455     x86_punpcklqdq              = 0x01f7, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-295
1456     x86_punpcklwd               = 0x01f8, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-290
1457     x86_push                    = 0x01f9, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-300
1458     x86_pusha                   = 0x01fa, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-300
1459     x86_pushad                  = 0x01fb, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-303
1460     x86_pushf                   = 0x01fc, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-303
1461     x86_pushfd                  = 0x01fd, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-303
1462     x86_pushfq                  = 0x01fe, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-306
1463     x86_pxor                    = 0x01ff, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-309
1464     x86_rcl                     = 0x0200, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-309
1465     x86_rcpps                   = 0x0201, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-319
1466     x86_rcpss                   = 0x0202, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-322
1467     x86_rcr                     = 0x0203, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-310
1468     x86_rdmsr                   = 0x0204, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-324
1469     x86_rdpmc                   = 0x0205, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-329
1470     x86_rdtsc                   = 0x0206, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-331
1471     x86_rdtscp                  = 0x0207, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1472     x86_rep_insb                = 0x0208, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1473     x86_rep_insd                = 0x0209, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1474     x86_rep_insw                = 0x020a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1475     x86_rep_lodsb               = 0x020b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1476     x86_rep_lodsd               = 0x020c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1477     x86_rep_lodsq               = 0x020d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1478     x86_rep_lodsw               = 0x020e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1479     x86_rep_movsb               = 0x020f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1480     x86_rep_movsd               = 0x0210, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1481     x86_rep_movsq               = 0x0211, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1482     x86_rep_movsw               = 0x0212, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1483     x86_rep_outsb               = 0x0213, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1484     x86_rep_outsd               = 0x0214, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1485     x86_rep_outsw               = 0x0215, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-333
1486     x86_rep_stosb               = 0x0216, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1487     x86_rep_stosd               = 0x0217, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1488     x86_rep_stosq               = 0x0218, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1489     x86_rep_stosw               = 0x0219, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1490     x86_repe_cmpsb              = 0x021a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1491     x86_repe_cmpsd              = 0x021b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1492     x86_repe_cmpsq              = 0x021c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1493     x86_repe_cmpsw              = 0x021d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1494     x86_repe_scasb              = 0x021e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1495     x86_repe_scasd              = 0x021f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1496     x86_repe_scasq              = 0x0220, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1497     x86_repe_scasw              = 0x0221, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-334
1498     x86_repne_cmpsb             = 0x0222, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1499     x86_repne_cmpsd             = 0x0223, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1500     x86_repne_cmpsq             = 0x0224, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1501     x86_repne_cmpsw             = 0x0225, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1502     x86_repne_scasb             = 0x0226, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1503     x86_repne_scasd             = 0x0227, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1504     x86_repne_scasq             = 0x0228, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-338
1505     x86_repne_scasw             = 0x0229, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-335
1506     x86_ret                     = 0x022a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-338
1507     x86_retf                    = 0x022b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-350
1508     x86_rol                     = 0x022c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-311
1509     x86_ror                     = 0x022d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-316
1510     x86_roundpd                 = 0x022e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-354
1511     x86_roundps                 = 0x022f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-357
1512     x86_roundsd                 = 0x0230, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-360
1513     x86_roundss                 = 0x0231, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-363
1514     x86_rsm                     = 0x0232, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-365
1515     x86_rsqrtps                 = 0x0233, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-368
1516     x86_rsqrtss                 = 0x0234, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-371
1517     x86_sahf                    = 0x0235, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-373
1518     x86_salc                    = 0x0236, // ExtraInstructions.txt, page 5
1519     x86_sar                     = 0x0237, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-374
1520     x86_sbb                     = 0x0238, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-384
1521     x86_scasb                   = 0x0239, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-384
1522     x86_scasd                   = 0x023a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-384
1523     x86_scasq                   = 0x023b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-389
1524     x86_scasw                   = 0x023c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-384
1525     x86_seta                    = 0x023d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1526     x86_setae                   = 0x023e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1527     x86_setb                    = 0x023f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1528     x86_setbe                   = 0x0240, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1529     x86_sete                    = 0x0241, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-394
1530     x86_setg                    = 0x0242, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1531     x86_setge                   = 0x0243, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1532     x86_setl                    = 0x0244, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1533     x86_setle                   = 0x0245, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1534     x86_setne                   = 0x0246, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-391
1535     x86_setno                   = 0x0247, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-390
1536     x86_setns                   = 0x0248, // ExtraInstructions.txt, page 5
1537     x86_seto                    = 0x0249, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-391
1538     x86_setpe                   = 0x024a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-391
1539     x86_setpo                   = 0x024b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-391
1540     x86_sets                    = 0x024c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-391
1541     x86_sfence                  = 0x024d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-395
1542     x86_sgdt                    = 0x024e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-398
1543     x86_shl                     = 0x024f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-375
1544     x86_shld                    = 0x0250, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-401
1545     x86_shr                     = 0x0251, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-380
1546     x86_shrd                    = 0x0252, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-404
1547     x86_shufpd                  = 0x0253, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-407
1548     x86_shufps                  = 0x0254, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-410
1549     x86_sidt                    = 0x0255, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-413
1550     x86_skinit                  = 0x0256, // ExtraInstructions.txt, page 1
1551     x86_sldt                    = 0x0257, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-415
1552     x86_smsw                    = 0x0258, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-418
1553     x86_sqrtpd                  = 0x0259, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-421
1554     x86_sqrtps                  = 0x025a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-424
1555     x86_sqrtsd                  = 0x025b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-427
1556     x86_sqrtss                  = 0x025c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-430
1557     x86_stc                     = 0x025d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-431
1558     x86_std                     = 0x025e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-432
1559     x86_stgi                    = 0x025f, // ExtraInstructions.txt, page 1
1560     x86_sti                     = 0x0260, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-435
1561     x86_stmxcsr                 = 0x0261, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-437
1562     x86_stos                    = 0x0262, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-437
1563     x86_stosb                   = 0x0263, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-437
1564     x86_stosd                   = 0x0264, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-437
1565     x86_stosq                   = 0x0265, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-441
1566     x86_stosw                   = 0x0266, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-437
1567     x86_str                     = 0x0267, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-443
1568     x86_sub                     = 0x0268, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-446
1569     x86_subpd                   = 0x0269, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-449
1570     x86_subps                   = 0x026a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-452
1571     x86_subsd                   = 0x026b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-455
1572     x86_subss                   = 0x026c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-458
1573     x86_swapgs                  = 0x026d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-460
1574     x86_syscall                 = 0x026e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-462
1575     x86_sysenter                = 0x026f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-466
1576     x86_sysexit                 = 0x0270, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-470
1577     x86_sysret                  = 0x0271, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-472
1578     x86_test                    = 0x0272, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-475
1579     x86_ucomisd                 = 0x0273, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-478
1580     x86_ucomiss                 = 0x0274, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-481
1581     x86_ud2                     = 0x0275, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-482
1582     x86_unpckhpd                = 0x0276, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-485
1583     x86_unpckhps                = 0x0277, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-488
1584     x86_unpcklpd                = 0x0278, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-491
1585     x86_unpcklps                = 0x0279, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-494
1586     x86_verr                    = 0x027a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-494
1587     x86_verw                    = 0x027b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-497
1588     x86_vmcall                  = 0x027c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-13
1589     x86_vmclear                 = 0x027d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-16
1590     x86_vmlaunch                = 0x027e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-16
1591     x86_vmload                  = 0x027f, // ExtraInstructions.txt, page 1
1592     x86_vmmcall                 = 0x0280, // ExtraInstructions.txt, page 1
1593     x86_vmoff                   = 0x0281, // ExtraInstructions.txt, page 1
1594     x86_vmptrld                 = 0x0282, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-22
1595     x86_vmptrst                 = 0x0283, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-24
1596     x86_vmread                  = 0x0284, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-27
1597     x86_vmresume                = 0x0285, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-19
1598     x86_vmrun                   = 0x0286, // ExtraInstructions.txt, page 1
1599     x86_vmsave                  = 0x0287, // ExtraInstructions.txt, page 1
1600     x86_vmwrite                 = 0x0288, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-29
1601     x86_vmxoff                  = 0x0289, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-31
1602     x86_vmxon                   = 0x028a, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-37
1603     x86_wait                    = 0x028b, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-497
1604     x86_wbinvd                  = 0x028c, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-501
1605     x86_wrmsr                   = 0x028d, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-503
1606     x86_xadd                    = 0x028e, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-506
1607     x86_xchg                    = 0x028f, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-509
1608     x86_xgetbv                  = 0x0290, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-511
1609     x86_xlatb                   = 0x0291, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-513
1610     x86_xor                     = 0x0292, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-516
1611     x86_xorpd                   = 0x0293, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-518
1612     x86_xorps                   = 0x0294, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-520
1613     x86_xrstor                  = 0x0295, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-525
1614     x86_xsave                   = 0x0296, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 4-529
1615     x86_xsetbv                  = 0x0297, // x86-InstructionSetReference-NZ.pdf, page 5-4
1616     x86_last_instruction        = 0x0298
1617 };
1618
1619 namespace ByteOrder {
1620     enum Endianness {
1621         ORDER_UNSPECIFIED = 0, /**< Endianness is unspecified and unknown. */
1622                 ORDER_LSB, /**< Least significant byte first, i.e., little-endian. */
1623                 ORDER_MSB       /**< Most significant byte first, i.e., big-endian. */
1624     };
1625 }
1626
1627 #endif